Bouwtechnische keuring

bouwtechnische keuring 02 800x533De bouwtechnische keuring omvat- voor zover visueel waarneembaar - de volgende inspectie elementen:

 • Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
 • Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
 • Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van keuken.
 • Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van alle overige sanitaire groepen.
 • Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.
 • Vaststelen aanwezigheid loden waterleiding, asbest, risico koolmonoxide e.d.
 • Een kostenraming met: direct noodzakelijke kosten, termijnkostenen verbeterkosten.

Tijdens de bouwtechnische keuring krijgt u direct al een indruk van bovengenoemde zaken, het uiteindelijke keuringsrapport ontvangt u binnen maximaal 56 uur na de keuring per post en/of mail en geeft u inzicht in de staat van uw woning en een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

Keuringsrapport

Op basis van deze bouwtechnische keuring wordt een keuringsrapport opgemaakt. Dit rapport geeft inzicht in de technische en onderhoudsstaat van een woning en is tevens voorzien van een globale kostenraming, met daarop de direct noodzakelijke kosten, te verwachten termijnkosten 1-5 jaar en verbeterkosten van de zaken die niet acceptabel zijn. Hiermee heeft u direct een wapen in handen om te onderhandelen of om uw beslissing te overdenken. U koopt immers niet elke dag een huis. Dit keuringsrapport is een momentopname en geeft geen garantie voor de verre toekomst. Wel geeft het de status van uw woning weer en probeert uit te sluiten of er grote problemen zijn of komen. Met behulp van deze bouwtechnische keuring worden gebreken aan het licht gebracht.

Technische- en onderhoudsstaat

Vanaf het moment dat een woning opgeleverd wordt zal een woning onderhoud nodig hebben om te voorkomen dat de staat van de woning verslechtert en er voor te zorgen dat de levensduur verlengd wordt. Echter in de praktijk zal dit niet altijd plaats vinden. Daarnaast knaagt door de jaren heen de tand des tijds aan iedere woning. Om vast te stellen wat de technische- en onderhoudsstaat van een woning of ander onroerend goed is, is een objectieve beoordeling noodzakelijk.

"Hiervoor is deze bouwtechnische keuring de uitgezochte tool om uw beslissing te ondersteunen en/of te heroverwegen."